Roche
Obvyklá MOC: 6785.3 Kč
Cena prodejní: 6785.3 Kč
Rychlé, jednoduché a spolehlivé stanovení glukózy, cholesterolu, triglyceridů a laktátu z kapilární krve. Vhodné k použití v lékařské ambulanci, pro selfmonitoring (sebetestování) nebo pro monitoring při kampaních věnovaných průzkumu naší populace je určený a vhodný pro přesnou diagnostiku a kontrolu léčby při poruchách metabolismu a pro kontrolu kardiovaskulárních rizikových faktorů.

Accutrend® Plus je vhodný pro včasný záchyt nedostatku kyslíku a rychlou detekci nedostatečné tkáňové perfúze. Při využití stanovení laktátu ve sportu jednoduše zjistíte překyselení svalů zabraňující svalové aktivitě a předejdete bolestem nebo poškození svalu.